• Orifarm/
 • Privacy Policies/
 • Belgium - Privacybeleid

  Privacybeleid

  Bij Orifarm ("Orifarm" of "wij") heeft gegevensbescherming en vertrouwelijkheid een hoge prioriteit. Dit privacy beleid bevat duidelijke richtlijnen voor de manier waarop Orifarm uw persoonsgegevens verwerkt. Verder leggen we uit hoe we de persoonsgegevens gebruiken die u achterlaat en/of verstrekt wanneer u onze website bezoekt en de verschillende diensten op de website gebruikt.

   

  1. Gegevensbeheerder en contactinformatie

  Orifarm Healthcare B.V.
  Leonardo Da Vincilaan 7
  1930 Zaventem
  dataprotection-be@orifarm.com

  Orifarm B.V.
  Gaston Crommenlaan 8
  BE-9050 Gent
  Phone: +32 9296 2135
  info@orifarm.com

  2. De verzameling van persoonsgegevens

  U zal altijd geïnformeerd worden in verband met de verzameling van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld worden kunnen bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en vergelijkbare identificatiegegevens bevatten, en tevens informatie over uw navigatie op de website.

  In het geval van invullen van uw gegevens zal altijd worden vermeld of de indiening vrijwillig of noodzakelijk is voor het completeren van de gewenste actie.

  Uw persoonsgegevens worden verzameld in één of meer van de onderstaande gevallen:

  • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Orifarm;
  • Wanneer u een klant of leverancier van Orifarm bent;
  • Wanneer u bijwerkingen meldt;
  • Wanneer u claims met betrekking tot producten meldt;
  • Wanneer u een verzoek om informatie / vragen aan ons opstuurt met betrekking tot producten;
  • Wanneer u bij ons solliciteert;
  • Als u Orifarm in een van haar kantoren bezoekt.

  3. Gebruik van persoonsgegevens

  Persoonsgegevens worden verzameld en zullen worden gebruikt in verband met:

  • Uw aanmelding voor nieuwsbrieven;
   Informatie met betrekking tot reclamecampagnes;
   Versturen van ander marketingmateriaal, inclusief uitnodigingen voor evenementen;
   Het initiëren van terugroepacties van producten;
   Prijsveranderingen;
   Veranderingen in de organisatie;
   Rapporteren aan geneesmiddelenbureaus van bijwerkingen;
   Klantrelaties;
   Relaties met leveranciers;
   Processen met betrekking tot het aannemen van personeel;
   Verzameling en evaluatie van beoordelingen van consumenten;
   Statistiek;
   Andere marketingactiviteiten

  Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken om marketingmateriaal te verzenden als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, tenzij de wetgeving ons toestaat contact met u op te nemen zonder uw voorafgaande toestemming.

  Orifarm houdt statistieken bij over welke delen van haar website onze gebruikers bezoeken en aan welke producten de gebruikers de voorkeur geven. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens. Bovendien verzamelen we informatie over welke producten onze gebruikers, als geheel, de voorkeur geven. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website te verbeteren. We verkopen of geven geen informatie over hoe onze gebruiker onze website bezoekt en gebruikt. We kunnen niet zien waar u vandaan komt of waar u naartoe gaat op internet nadat u onze website heeft verlaten.

  4. Overdracht naar andere gegevensbeheerders

  Wij dragen zonder uw toestemming uw persoonsgegevens niet over aan een derde partij. Onder specifieke omstandigheden en onder verwijzing naar wetgeving kan het nodig zijn om informatie over te dragen aan de overheid of de politie. Geanonimiseerde informatie kan bijvoorbeeld worden bekendgemaakt aan de Geneesmiddelenbureaus in het geval van meldingen van ongewenste bijwerkingen.
  In het geval van een reorganisatie, volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf, zal elke openbaarmaking in verband daarmee in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.

  5. Verwijdering van persoonsgegevens

  We zullen uw persoonsgegevens verwijderen wanneer we ze niet langer hoeven te verwerken met betrekking tot één of meer van de hierboven in sectie 3 genoemde doeleinden. De gegevens kunnen echter voor een langere periode in geanonimiseerde vorm worden verwerkt en opgeslagen.

  6. Cookiebeleid

  Cookies zijn gegevensbestanden die verzonden worden vanaf de webservers naar de webbrowsers, waar ze ook worden opgeslagen. Iedere keer dat een browser een pagina van de server vraagt, wordt informatie terug gezonden naar de server. Sessiecookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker om het apparaat te herkennen. Deze blijven staan tot ze verwijderd worden, of tot ze vervallen. Via het gebruik van cookies is het mogelijk statistieken te genereren over gebruikersgewoonten. Cookies kunnen informatie opslaan, zoals gebruikersvoorkeuren.

  Gebruik van cookies
  Orifarm gebruikt cookies om verkeer te controleren, de content van de site te optimaliseren en voor marketingdoeleinden. Alle verzamelde informatie wordt volledig geanonimiseerd en Orifarm deelt geen cookies met derde partijen.

  Verwijderen van cookies
  U kunt cookies eenvoudig verwijderen onder 'Voorkeuren' in de browser die u gebruikt. Sommige browsers bieden ook de optie cookies te blokkeren, maar dit kan een negatief effect hebben op de bruikbaarheid van onze website.

  Google Analytics
  Orifarm maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. Dit doen we om beter inzicht te krijgen in gebruikersgedrag, wanneer gebruikers op de site navigeren. Informatie die verzameld wordt gaat over aantal bezoekers, locatie van landen, enz. en aan de hand hiervan kunnen we onze website verbeteren en hem gebruiksvriendelijker maken op basis van deze statistieken. Ga voor meer informatie naar Google Analytics voor algemene informatie over de beveiligings- en privacy principes van Google Analytics.

  7. Beveiliging

  We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan onze strenge beveiligingsnormen. Zo streven we er ook naar de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Voor rapportages met betrekking tot ongewenste bijwerkingen anonimiseren we alle persoonsgegevens zoveel mogelijk in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

  8. Uw rechten

  U heeft op elk moment het recht geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die we verwerken, maar er zijn bepaalde wettelijke uitzonderingen. Bovendien heeft u voor sommige persoonsgegevens het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen of blokkeren, overeenkomstig de regels. Bovendien heeft u het recht om informatie over u die u ons heeft verstrekt te ontvangen en het recht om deze informatie naar een andere gegevensbeheerder te laten sturen (data portabiliteit).

  9. Intrekking van goedkeuring

  U kunt op elk moment uw instemming die u heeft gegeven intrekken en wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij we de verwerking kunnen voortzetten op grond van een ander doel. Als u uw goedkeuring wilt intrekken, neem dan alstublieft contact met ons op via dataprotection-be@orifarm.com.

  10. Links naar andere websites etc.

  Onze website kan links bevatten naar andere websites of naar geïntegreerde websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of voor de praktijken van dergelijke bedrijven met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens. Wanneer u andere websites bezoekt moet u het beleid van de eigenaren ervan met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en ander relevant beleid lezen.

  11. Wijziging van gegevens etc.

  Als u wilt dat we de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen updaten, wijzigen of verwijderen, toegang wenst te krijgen tot de gegevens die over u worden verwerkt, of als u vragen heeft over de bovenstaande richtlijnen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection-be@orifarm.com. Voor verzoeken tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden, vult u het Formulier Verzoek tot Informatie in.

  12. Klachten

  Als u in beroep wilt gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mail, telefoon of brief zoals aangegeven in deze sectie 12. U kunt ook contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

  Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact@apd-gba.be