• Orifarm/
 • Privacy Policies/
 • Latvia - Privātuma politika

  Privātuma politika

  Orifarm grupā ("Orifarm" vai "mēs") datu aizsardzībai un konfidencialitātei ir augsta prioritāte. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā Orifarm apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Datu aizsardzības regulu (turpmāk "VDAR") un nacionālajām datu aizsardzības prasībām.

  1. Personas datu apstrāde

  Šeit Jūs varat uzzināt vairāk par situācijām, kurās Orifarm apstrādā informāciju par personām ārpus organizācijas:

  1.1. Orifarm klienta vai piegādātāja kontaktpersona
  Ja strādājat pie Orifarm klienta vai piegādātāja, mēs apstrādājam personas datus, kas nepieciešami, lai noslēgtu līgumu un izpildītu tā saturu. Turklāt mēs varam nepārtraukti apstrādāt informāciju, par kuras apstrādi mums ir likumīgas intereses, lai risinātu klienta/piegādātāja attiecības. Šajā sakarā mēs apstrādājam ar darbu saistītu informāciju par darbiniekiem, tostarp vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un darbavietu.

  Ja strādājat aptiekā, kas sadarbojas ar Orifarm, mēs varam apmainīties ar Jūsu ar darbu saistīto kontaktinformāciju ar mūsu CRM sistēmas nodrošinātāju, ja esat devis piekrišanu. Šeit, cita starpā, tiek ietverta informācija par darbavietu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un amatu.

  Mūsu informācijas apstrādes pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Informācija tiek pastāvīgi dzēsta, ja mums vairs nav likumīga mērķa to apstrādāt.

  Ja esat tam devis savu piekrišanu, mēs izmantosim Jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu arī Jūsu uzņēmuma/darbavietas mārketinga materiālus. Tomēr vairumā gadījumu šādi materiāli tiks nosūtīti uz uzņēmuma adresi vai mārketinga materiāli tiks nosūtīti uz galveno e-pastu.

  1.2. Ziņošana par blakusparādībām un sūdzības
  Ja ziņojat par blakusparādībām vai sūdzībām tieši Orifarm, mēs apstrādājam Jūsu kontaktinformāciju, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, tāpat kā mēs apstrādājam Jūsu ziņojumā sniegto informāciju. Visbeidzot, ja nepieciešams, mēs ziņojam par blakusparādībām valsts iestādēm, taču tas tiek darīts anonimizētā veidā.

  Dažos gadījumos ziņojumu un sūdzību par blakusparādībām apstrādei Orifarm izmanto kompetentu datu apstrādātāju (piemēram, zvanu centru).

  Mūsu informācijas apstrādes pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta i) apakšpunkts, jo mums ir juridisks pienākums uzraudzīt zāļu drošumu. Orifarm glabā lietas personu identificējošā formā dokumentēšanai līdz 6 mēnešiem no ziņojuma apstrādes brīža, pēc tam tās tiek anonimizētas.

  1.3. Darba meklētāji
  Kad Jūs piesakāties darbam Orifarm, mēs apstrādājam Jūsu pieteikumā, CV un tā pielikumos norādīto informāciju, lai novērtētu, vai esat piemērots kādai no esošajām vai nākotnes vakancēm Orifarm. Tie parasti ir vispārīgi personas dati, tostarp vārds, kontaktinformācija, dzimšanas datums, izglītība, darba pieredze un rekomendācijas. Ja saistībā ar darbā pieņemšanu Jums tiek lūgts veikt personīgā profila testu un/vai kognitīvo testu, mēs arī apstrādāsim to rezultātus. Visbeidzot, mēs varam iegūt informāciju, ko esat publicējis pats, piem., vietnē LinkedIn.

  Aicinām mums sūtīt tikai to informāciju, kas attiecas uz konkrēto vakanci. Mums ļoti reti būs svarīgi saņemt Jūsu personas koda informāciju saistībā ar personāla atlases procesu, tāpēc mēs iesakām to izsniegt tikai tad, ja Jums tas tiek īpaši lūgts. 

  Orifarm informācijas apstrādes pamats personāla atlases procesa laikā ir interešu līdzsvars saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, jo mums ir likumīgas intereses novērtēt Jūsu piemērotību konkrētam vai nākotnes amatam uzņēmumā Orifarm, pamatojoties uz informāciju, ko Jūs esat sniedzis par sevi.

  Dažiem amatiem Orifarm ir jāuzrāda izziņa par nesodāmību. Mēs lūgsim tikai uzrādīt izziņu par sodāmību un to pēc tam nesaglabāsim.

  Mēs būtībā izdzēsīsim Jūsu pieteikumu, tiklīdz būsim izlēmuši, vai varam piedāvāt Jums amatu Orifarm. Ja mēs atklāsim nepieciešamību saglabāt Jūsu pieteikumu utt. vēlākai izmantošanai, mēs lūgsim Jūsu piekrišanu turpināt datu glabāšanu 6 mēnešus pēc darbā pieņemšanas perioda, sk. VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

  1.4. Ierašanās vizītē Orifarm birojā
  Apmeklējot kādu no mūsu adresēm, administratīvu un drošības apsvērumu dēļ mēs reģistrējam Jūsu vārdu, uzvārdu, no kura uzņēmuma Jūs esat (ja vien neesat ieradies pie mums uz darba interviju), kā arī apmeklējuma laiku un kuru Orifarm struktūrvienību Jūs apmeklējat.

  Mūsu informācijas apstrādes pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunts, jo mūsu interesēs ir veikt šo reģistrāciju drošības apsvērumu dēļ. Informācija tiks dzēsta ne vēlāk kā 6 gadus pēc Jūsu apmeklējuma.

  Atsevišķās vietās Orifarm ēkās vai ap tām ir uzstādīta videonovērošana. Šādas vietas ir marķētas. Informācija, kas iegūta, izmantojot videonovērošanu, tiek izmantota tikai noziedzības novēršanas nolūkos un tāpēc netiks nodota nevienam citam, izņemot policiju. Ieraksti tiek glabāti tikai 30 dienas, pēc tam tie tiek automātiski dzēsti, ja vien tie nav krimināllietas izmeklēšanas sastāvdaļa.

  1.5. Mājas lapa
  Saistībā ar mūsu vietņu darbību mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi un apkopotu statistiku, ja esat devis savu piekrišanu. Lasiet vairāk mūsu sīkdatņu politikā, izmantojot saiti vietnes apakšā.

  Ja mūsu vietnē izmantojat saziņas veidlapu, mēs apstrādājam informāciju par Jūsu vārdu, e-pasta adresi, no kuras valsts esat un uz ko attiecas Jūsu pieprasījums. Mūsu apstrādes pamats principā būs VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, jo mums ir likumīgas intereses atbildēt uz Jūsu jautājumu. Pēc tam apstrādes pamats un glabāšanas periods ir atkarīgs no tā, uz ko attiecas Jūsu pieprasījums, skatiet šīs Privātuma politikas attiecīgo sadaļu.

  2. Jūsu personas datu izpaušana

  Parasti Orifarm nenodod Jūsu personas datus citiem datu pārziņiem ārpus Orifarm grupas. Tomēr dažos gadījumos mums var būt juridisks pienākums izpaust Jūsu informāciju, piem., valsts iestādēm, vai saistībā ar ziņošanu par blakusparādībām. Tomēr visbiežāk tie būs anonimizēti dati. Dažos gadījumos var būt nepieciešams arī izpaust Jūsu informāciju, lai izpildītu līgumu, ko esam noslēguši ar Jums.

  Orifarm var uzticēt Jūsu informācijas apstrādi saviem IT piegādātājiem (datu apstrādātājiem). Tādā gadījumā tās apstrāde notiek tikai Orifarm vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem, kas tiks regulēti rakstiskā līgumā starp Orifarm un attiecīgo IT pakalpojumu piegādātāju.

  3. Jūsu tiesības

  Kā reģistrētam lietotājam Jums ir vairākas tiesības saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem. Jūsu tiesības ietver tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, mūsu apstrādes ierobežošanu un iebildumus pret to, kā arī tiesības saņemt par sevi apkopoto informāciju strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība). Uz šīm tiesībām var attiekties nosacījumi un ierobežojumi. Tas, vai mēs varam izpildīt Jūsu pieprasījumu, visos gadījumos būs atkarīgs no konkrēta novērtējuma.

  Ja neesat apmierināts ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, varat iesniegt sūdzību vietējai uzraudzības iestādei.

  4. Orifarm kontaktinformācija

  Jūs vienmēr esat laipni aicināts sazināties ar mums, ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi:

  Orifarm Group A/S
  Energivej 15
  DK-Odense S
  Reģ. Nr. 27347282
  Tālr. Nr.: +45 63952700
  E-pasts: dataprotection@orifarm.com