• Orifarm/
 • Privacy Policies/
 • Lithuania - Privatumo politika

  Privatumo politika

  Orifarm grupėje („Orifarm“ arba „mes“) duomenų apsauga ir konfidencialumas yra didelis prioritetas. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip Orifarm tvarko Jūsų asmens duomenis pagal Duomenų apsaugos reglamentą (toliau – GDPR) ir nacionalinius duomenų apsaugos reikalavimus.

  1. Asmens duomenų tvarkymas

  Žemiau galite daugiau sužinoti apie situacijas, kai Orifarm apdoroja informaciją apie organizacijai nepriklausančius asmenis:

  1.1. Orifarm kliento ar tiekėjo kontaktinis asmuo 
  Kai dirbate Orifarm klientui ar tiekėjui, tvarkome asmens informaciją, reikalingą sutarties sudarymui ir jos turinio įgyvendinimui. Be to, siekdami tvarkyti kliento ir tiekėjo santykius, galime nuolat apdoroti informaciją, į kurią turime teisėtą interesą. Šiuo atžvilgiu apdorojame su darbu susijusią informaciją apie darbuotojus, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir darbo vietą.

  Jei dirbate vaistinėje, kuri bendradarbiauja su Orifarm, su mūsų CRM sistemos tiekėju galime pasikeisti su darbu susijusia kontaktine informacija, jei davėte tam sutikimą.  Čia, be kita ko, registruojama informacija apie jūsų darbo vietą, el. paštą, telefono numerį ir specialybę. 

  Mūsų tvarkymo pagrindas yra GDPR straipsnis. 6(1)(b) ir 6(1)(f). Informacija yra nuolat trinama, kai nebeturime teisėto tikslo jos tvarkyti.

  Jei tam davėte sutikimą, mes taip pat naudosime Jūsų kontaktinę informaciją Jūsų įmonės / darbovietės rinkodaros medžiagai siųsti. Tačiau daugeliu atvejų tai bus pranešimai, siunčiami įmonės adresu, arba reklama siunčiama pagrindiniu el. pašto adresu.

  1.2. Pranešimai apie šalutinį poveikį ir nusiskundimus
  Jei pranešate apie šalutinį poveikį arba pateikiate skundą tiesiogiai Orifarm, mes apdorojame Jūsų kontaktinę informaciją, kad galėtume atsakyti į Jūsų užklausą, lygiai taip pat, kaip apdorojame informaciją, kurią pateikėte pranešime. Galiausiai, pranešame apie šalutinį poveikį valdžios institucijoms, kai to reikalaujama, tačiau tai daroma anonimiškai.

  Kai kuriais atvejais Orifarm naudoja kompetentingą duomenų tvarkytoją (pvz., skambučių centrą), kad galėtų tvarkyti pranešimus apie šalutinius poveikius ir skundus.

  Mūsų tvarkymo pagrindas yra GDPR straipsnis. pagal kurio 6(1)(c) ir 9(2)(i) punktą esame teisiškai įpareigoti stebėti vaistų saugą. Orifarm bylas asmens tapatybę patvirtinančia forma dokumentacijai saugo iki 6 mėnesių nuo pranešimo įforminimo, po to jos anonimizuojamos.

  1.3. Pretendentui į darbą
  Kai kreipiatės dėl darbo Orifarm, apdorojame Jūsų paraiškoje, CV ir prieduose pateiktą informaciją, kad įvertintume, ar esate tinkamas esamoms ar būsimoms pareigoms Orifarm. Paprastai tai bus bendra asmens informacija, įskaitant vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, gimimo datą, išsilavinimą, darbo patirtį ir rekomendacijas. Jei Jūsų bus paprašyta atlikti asmeninio profilio testą ir (arba) pažinimo testą, susijusį su įdarbinimu, mes taip pat apdorosime jų rezultatus. Galiausiai galime gauti informaciją, kurią Jūs pats(-i) paskelbėte, pvz. LinkedIn.

  Rekomenduojame mums siųsti tik tą informaciją, kuri yra susijusi su konkrečia pozicija. Mums labai retai bus aktualu būti informuotiems apie Jūsų socialinio draudimo numerį, susijusį su įdarbinimo procesu, todėl raginame jį pateikti tik tada, jei Jūsų konkrečiai to prašoma.

  Orifarm informacijos tvarkymo pagrindas pačiame įdarbinimo procese yra interesų pusiausvyra GDPR straipsnyje 6 (1) (f), nes mes turime teisėtą interesą įvertinti Jūsų tinkamumą tam tikroms ar būsimoms pareigoms Orifarm, remdamiesi informacija, kurią apie Jus gavome.

  Kai kurioms pareigoms Orifarm reikia pateikti pažymą apie teistumą. Mes prašysime pažymą apie teistumą tik parodyti, todėl vėliau jos nesaugosime.

  Mes ištrinsime Jūsų paraišką, kai nuspręsime, ar galime pasiūlyti Jums darbo vietą Orifarm. Jei turėsime poreikį palaikyti Jūsų darbo prašymą ir pan. vėlesniam naudojimui, prašysime Jūsų sutikimo pratęsti saugojimą 6 mėnesius po įdarbinimo laikotarpio, žr. GDPR str. 6(1)(a).

  1.4. Vizito Orifram metu
  Kai lankotės vienu iš mūsų adresų, administraciniais ir saugumo sumetimais registruojame Jūsų vardą, pavardę, iš kurios įmonės esate atvykęs (nebent esate darbo pokalbyje su mumis), taip pat apsilankymo laiką ir pas ką Orifarm lankotės.

  Mūsų tvarkymo pagrindas yra GDPR straipsnis. pagal kurio 6 (1) (f) punktą mūsų interesas yra atlikti šią registraciją saugumo sumetimais. Informacija bus ištrinta ne vėliau kaip per 6 metus po apsilankymo.

  Orifarm pastatuose arba aplink juos tam tikrose vietose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Tokios zonos yra pažymėtos. Vaizdo stebėjimo būdu gauta informacija naudojama tik nusikaltimų prevencijos tikslais, todėl niekam kitam, išskyrus policiją, nebus perduota. Įrašai saugomi 30 dienų, po to automatiškai ištrinami, nebent jie yra baudžiamosios bylos tyrimo dalis.

  1.5. Internetinė svetainė
  Siekdami pagerinti svetainės lankytojų patirtį ir rinkti statistiką, naudojame slapukus, jei tam davėte sutikimą. Daugiau žr. mūsų slapukų politiką naudodami nuorodą svetainės apačioje.

  Jei mūsų svetainėje užpildote kontaktinę formą, apdorosime jūsų informaciją, tokią kaip Jūsų vardas, el. pašto adresas, iš kurios šalies esate atvykę ir su kuo susijusi Jūsų užklausa. Mūsų informacijos tvarkymo pagrindas iš esmės bus GDPR straipsnis 6 (1) (f), nes turime teisėtą interesą atsakyti į Jūsų užklausą. Vėliau informacijos apdorojimo pagrindas ir saugojimo laikotarpis priklauso nuo to, su kuo susijusi Jūsų užklausa, žr. atitinkamą šios privatumo politikos skyrių.

  2. Jūsų asmens informacijos atskleidimas

  Paprastai Orifarm neperduoda Jūsų asmens informacijos kitiems duomenų valdytojams, nepriklausantiems Orifarm grupei. Tačiau kai kuriais atvejais galime turėti teisinę prievolę atskleisti Jūsų informaciją, pvz.: pranešant valstybės institucijoms apie šalutinius poveikius. Tačiau dažniausiai tai bus anoniminiai duomenys. Kai kuriais atvejais taip pat gali prireikti atskleisti jūsų informaciją, kad būtų įvykdytas susitarimas, kurį su Jumis sudarėme.

  Orifarm gali patikėti Jūsų informacijos tvarkymą mūsų IT tiekėjams (duomenų tvarkytojams). Tokiu atveju jų tvarkymas vyksta tik Orifarm vardu ir vadovaujantis mūsų instrukcijomis, kurios bus reglamentuojamos rašytinėje Orifarm ir atitinkamo IT tiekėjo sutartyje.

  3. Jūsų teisės

  Pagal duomenų apsaugos taisykles, užsiregistravę jūs turite tam tikrų teisių. Jūsų teisės apima teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti ir nesutikti su mūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat teisę gauti savo informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenų perkeliamumas).   Šioms teisėms gali būti taikomos sąlygos ir apribojimai. Ar galime patenkinti Jūsų prašymą, visais atvejais priklausys nuo konkretaus įvertinimo.

  Jei nesate patenkinti, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą vietinei priežiūros institucijai.

  4. Orifram kontaktinė informacija

  Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, maloniai prašome susisiekti su mumis:

  Orifarm Group A/S
  Energivej 15
  DK-5260 Odense S
  Im.k.: 27347282
  Tel. nr.: +45 63952700
  El. paštas: dataprotection@orifarm.com