Affärsområden

Orifarm är namnet på koncernen som omfattar alla våra aktiviteter. Orifarm är verksam inom två affärsområden:

  • Orifarm kallas vår verksamhet inom parallellimport
  • Orifarm Generics kallas vår verksamhet med generiska läkemedel

Genom dessa två affärsområden strävar vi efter att skapa konkurrens och därmed omfattande besparingar för både samhälle och konsument genom att tillhandahålla läkemedel med rätt kvalitet till låga kostnader.

Parallellimport

Parallellimport betyder att originalläkemedel som köps in i EU-länder därefter säljs till ett lägre pris på en annan marknad inom EU. Det är möjligt genom att tillverkarna av originalläkemedel har olika priser på sina produkter inom EU, till följd av de individuella marknadsvillkoren som råder i respektive land. Därmed kan samma läkemedel ha olika pris i respektive försäljningsland. Men priset är den enda skillnaden: Parallellimporterade läkemedel är identiska med originalläkemedlet – även om produkten förpackats på nytt och i vissa fall säljs under ett annat namn.

Detta innebär att patienter får tillgång till originalläkemedel till rimliga priser i fler EU-länder.

Orifarm är den största leverantören av parallellimporterade läkemedel inom EU. Parallellimport av läkemedel godkänns av europeiska eller nationella myndigheter, vilka också granskar läkemedelskvalitet och patientsäkerhet. Parallellimporterade läkemedel måste förses med nya etiketter och/eller förpackningar för den marknad där de ska säljas. Varje läkemedel får en ny etikett och/eller en ny förpackning på det språk som används i det avsedda försäljningslandet. Dessutom upprättas en ny bipacksedel på språket i det aktuella landet.

Läs mer om våra kvalitetssystem.

Generiska läkemedel

När ett nytt läkemedel har utvecklats, ansöker läkemedelsföretaget om patent och får därmed ensamrätt att sälja produkten under ett antal år. När patentet löper ut har generiska tillverkare möjlighet att marknadsföra en identisk aktiv substans – ett så kallat generiskt läkemedel. Därmed skapas konkurrens som bidrar till stora besparingar för både samhälle och konsumenter genom att tillhandahålla läkemedel av rätt kvalitet till låg kostnad.

Generiska läkemedel innehåller samma aktiva substans och i samma mängd som originalläkemedlet. De omfattas av samma kvalitetsregelverk som originalläkemedlen. Det är bevisat att generiska läkemedel har likvärdig effekt som originalläkemedlet. Generiska produkter bär ett annat namn än motsvarande originalprodukt, men ger samma medicinska effekt.

Företag som producerar generiska läkemedel har inte samma kostnader för forskning och utveckling som innovatörsföretag. De kan därför erbjuda de generiska produkterna till ett lägre pris. I genomsnitt är generiska produkter 20-80 % billigare än originalprodukter - enligt den danska branschföreningen för generiska läkemedel, IGL.

Orifarm Generics har avtal med flera läkemedelstillverkare och genom detta samarbete marknadsför och säljer vi ett brett utbud av generiska produkter på de nordiska marknaderna, både receptbelagda och receptfria (OTC) läkemedel. Vi har utvecklat en mycket stark generisk OTC-plattform som marknadsförs som Tänk gult. Receptfritt till rätt pris. Vår målsättning är att alltid ha en attraktiv och diversifierad produktportfölj för att möta marknadens behov. 2016 slogs Orifarm Generics samman med Alternova till ett företag som behåller namnet Orifarm Generics. Alla aktiviteter i Alternova och Pilum Pharma blev en del av Orifarm Generics. Produkterna fortsätter att marknadsföras under de ursprungliga varumärkena Alternova, DLF och Pilum Pharma.

Våra försäljningsmarknader