Samarbete

Orifarm är en progressiv europeisk aktör inom hälsovårdsbranschen. Vår övergripande vision är att vara bäst i klassen för prisvärd hälso- och sjukvård. På alla våra marknader är vårt mål tydligt: att vara ledande leverantör – om vi inte redan är det.

För att uppnå denna vision förlitar vi oss på starka relationer både med våra affärspartners och i nationella och europeiska branschföreningar, där vi eftersträvar att använda vårt inflytande.

Den rätta affärspartnern

Vi söker affärspartners med högkvalitativa produkter och marknadskännedom. I gengäld erbjuder vi ett unikt marknadstillträde och omfattande kunskaper om marknaderna där vi är verksamma. Vårt fokus är våra relationer och att finna rätt affärspartners är mycket viktigt för oss.

Vi strävar efter att vara våra kunders föredragna leverantör – och våra leverantörers föredragna kund. Vi vill skapa mervärde inte bara för oss själva, utan även för dem som vi gör affärer med.

Affärspartner – Parallellimport

Orifarm är en framgångsrik parallellimportör med goda framtidsutsikter. Vi har en av de största produktportföljerna av parallellimporterade läkemedel i Europa och en stark position på våra många marknader.

Vi söker starka och långvariga affärsrelationer med våra leverantörer och kan garantera att vi är en tillförlitlig affärspartner: 

• Vi betalar alltid i tid och ger dig tillgång till betydelsefull marknadskännedom
• Vi erbjuder ett attraktivt och diversifierat produktsortiment som möter marknadens krav
• Vi gör alltid vårt bästa för att skapa mervärde för dig i egenskap av vår leverantör

För ytterligare information, ta kontakt med vår Chief Commercial Officer, Corporate PI, Thomas Brandhof.

Affärspartner – Generiska läkemedel

Orifarm Generics är en snabbt växande leverantör av generiska läkemedel till de nordiska länderna. Vi har framgångsrikt uppnått en stark position på de nordiska marknaderna, som vi kontinuerligt utvecklar.

Orifarm Generics har med framgång lanserat ett brett utbud av produkter både inom det receptbelagda och det receptfria sortimentet. Vår målsättning är att alltid ha en attraktiv och diversifierad produktportfölj för att möta marknadens behov.

Vi har valt att ha ett stort utbud av produktkategorier.
Vi tillhandahåller kvalificerad tillgång till den nordiska marknaden. I gengäld söker vi partners med högkvalitativa produkter och service, som vi kan bygga ömsesidigt gynnsamma och långvariga relationer med. Vi är samarbetsvilliga och våra beslutsprocesser är smidiga. 

För att effektivt möta kraven på den nordiska marknaden, söker vi leverantörer som erbjuder:
• Kostnadseffektiv produktion
• Snabbt/flexibelt beslutsfattande och proaktiv kommunikation
• Punktliga leveranser
• Korta ledtider

 

Branschföreningar

Det är viktigt för Orifarm att behålla sitt engagemang på den politiska arenan och att främja de samhällsbesparingar som hör samman med våra två affärsområden, parallellimport och generiska läkemedel. Vi är därför djupt engagerade inom både nationella och europeiska branschföreningar.

Avseende parallellimport, är vi medlem i Affordable Medcinies Europe – föreningen arbetar hårt för att motverka eventuell snedvriden konkurrens (dvs. kvoter, dubbel prismärkning etc.) samt slå hål på mytbilder som utmanar både importörer och exportörer (dvs. att parallellimport hotar FoU).
Besök Affordable Mecicines Europes webbplats för ytterligare information.
Dessutom är Orifarm medlem i de nationella branschföreningarna för parallellimport på merparten av de försäljningsmarknader där vi verkar. I Sverige är vi medlemmar i Läkemedelshandlarna (LH). 

Avseende generiska läkemedel är vi medlem i Medicines for Europe (tidigare EGA) – den europeiska branschföreningen för generiska läkemedel. Medicines for Europe och dess medlemmar arbetar med EU-institutioner, europeiska och nationella regeringar för att utveckla kostnadseffektiva modeller för generisk läkemedelsanvändning och för att öka Europas konkurrenskraft på den globala läkemedelsmarknaden.
Besök Medicines for Europe's webbplats för ytterligare information.
I Danmark, Norge och Sverige genomför vi vår politiska lobbyverksamhet genom de nationella branschföreningarna 
IGL, Farma Norge och FGL.