Vårt ansvar

För oss är det viktigt att göra skillnad - inte bara inom läkemedelsområdet. Som ett internationellt företag har vi en naturlig skyldighet att agera ansvarsfullt och att göra ansträngningar i våra omgivande samhällen.

För oss innebär att agera ansvarsfullt, att vi bland annat har en hållbar och ansvarsfull verksamhet och ledning, att ha en diversifierad arbetskraft och att ta hand om våra anställda. Detta för att minimera vår negativa inverkan på vår omgivande miljö och för att stödja initiativ som främjar mänskliga- och arbetsmässiga rättigheter samt motverka mutor. Vår CSR-policy fungerar som en övergripande standard för dessa ansträngningar och dess fullständiga innehåll återfinns här.

Orifarm gick med i FN: s Global Compact 2018 och införlivar därför Global Compacts tio principer i våra strategier, policys och procedurer. Vår första förbättringsrapport släpptes i maj 2019 och går att finna här.

CSR Report 2021

COP Report 2020

COP Report 2019

COP Report 2018

Vårt sociala ansvar sträcker sig bortom vår egen interna värdekedja. Socialt ansvar är också viktigt för oss när vi väljer våra leverantörer och produkter. Därför har Orifarm antagit en uppförandekod för leverantörer. Syftet med denna uppförandekod för leverantörer är att stödja ansvarsfull och lönsam tillväxt med våra leverantörer och partners. Uppförandekoden beskriver våra förväntningar gentemot våra leverantörer och ingår i alla förehavanden mellan Orifarm och dess leverantörer.

Vår uppförandekod för leverantörer finns här.

Hållbar ledning

För oss har hållbar ledning flera innebörder. Först och främst fokuserar vi på att ta väl hand om våra anställda och vårt mål är att skapa en motiverande miljö, där våra anställda trivs och utvecklas.

Dessutom värdesätter vi att vara en social organisation som välkomnar mångfald. Mångfald hos Orifarm innebär att värdesätta våra anställda på grund av och inte trots deras olikheter. Vi ser potentialen hos varje anställd och skapar möjligheter för alla att utvecklas på arbetet.

Då vi är ett internationellt företag, är det även ur konkurrenssynpunkt mycket viktigt att vi delar erfarenheter och lär oss från varandras olika kulturer.

Vidare lägger Orifarm stor vikt vid att vara en god och kompetent partner för våra intressenter. Därför är det naturligt för oss att arbeta mot korruption och att främja god affärsetik.

Miljö

Vårt mål är att bidra till en bättre miljö genom att säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del i hela vår verksamhet.

Orifarm påverkar primärt miljön genom resurserna vi använder i våra byggnader och för transport. För att minimera miljöpåverkan, har vi en miljöpolicy genom hela organisationen som leder oss i hur vi ska ta hand om miljön i det dagliga arbetet. Det innebär att vi konstant arbetar för att reducera vår energiförbrukning och avfallshantering.

Vår miljöpolicy finns tillgängliga för myndigheter på begäran.

Välgörenhet

Som ett framgångsrikt europeiskt företag, ser vi det som vår plikt att ta socialt ansvar och att bidra till att förbättra villkoren för människor, djur och natur. Våra välgörenhetsinsatser fortsätter en lång tradition i vårt företag. I många år har vi varit engagerade i projekt över hela världen som hjälper människor i nöd och tillhandahåller stöd till framtida utveckling på både lokal, nationell och internationell nivå.

Ett av våra största välgörenhetsprojekt har varit H.C. Andersen Skolor i Kambodja, där Orifarms donationer har lett till sju nya skolor och hjälpt mängder av barn att få utbildning.

Exempel på andra projekt som vi har stöttat är:

  • Bygge av brunnar i Indien för att garantera tillgång till rent dricksvatten genom DanChurchAid
  • Vaccination och skolundervisning för barn i tredje världen genom UNICEF
  • Projekt i Sydostasien för elefanters och tigrars överlevnad
  • Bevarandet av djur och växter i Östeuropa och Indien
  • Det danska projektet ”Plantera ett träd” i en kampanj för att stödja danska skogar
  • Stöd till det danska Multipel Scleros-samfundet

Som en del av vårt engagemang till samhället, donerar vi läkemedel till sjukhus i tredje världen genom organisationen Global Medical Aid.

För närvarande ligger vårt huvudsakliga fokus på byar i Myanmar, där våra donationer stöder hållbar utveckling.

Klicka nedan för att läsa mer om våra spännande projekt:

Byar i Myanmar                   Skolor i Kambodja

Kontakt

pfe@bevsnez.pbz