Byar i Myanmar

Från och med 2014 och 3 år framåt, deltar Orifarm i projektet ”Stöd en by” där vi ger hjälp åt 10 byar i Myanmar.

Projektet bidrar till en stor bredd av initiativ som alla utformats för att hjälpa lokalbefolkningen på landsbygden att etablera en hållbar försörjning och därmed säkerställa att den nuvarande positiva utvecklingen i Myanmar fortsätter.

Om projektet

Projektet ”Stöd en by” baseras på ett kooperativt tankesätt, där alla hjälper varandra och samhället stärker den individuella familjen. Genom hjälpen stöds en mängd initiativ inklusive anläggning av köksträdgårdar, maskuppfödning för kompost och gödningsmedel, uppstart av djurhållning, upprättande av risbankar för att säkerställa livsmedelsförråd under torkperioder, förbättring av toalett- och sanitära villkor samt utbildning av hälsoarbetare.

Projektet ger också kvinnor i lantliga samhällen möjlighet att bilda spargrupper, där de i sin tur kan låna pengar till investeringar. Med dessa investeringar kan de arrendera ett stycke land för risodling som garanterar dem en regelbunden inkomst.

”Stöd en by” är mycket mer än att undervisa kvinnor om köksträdgårdar och djurhållning. Många kommer att få råd att sända sina barn till skolan och därmed förbättras framtiden för hela familjen.

Varför Myanmar?

Sedan landet blev självständigt 1948, har en rad militärjuntor suttit vid makten. Efter många år av vanvård, isolering, brist på utländska investeringar och etniska konflikter är i dag var fjärde burmes fångad i fattigdom utan tillgång till grundläggande hälso- och utbildningstjänster.

Mer än 500 000 människor i Myanmar är internflyktingar eller lever i exil utanför landet. Outlösta minor och ammunition hämmar utvecklingen av stora områden, framför allt vid gränsen mot Thailand.

Genom valen 2010 och 2012 fick NLD ((Nationella förbundet för demokrati)) med oppositionsledaren Aung San Suu Kyi politiskt inflytande. Samtidigt sjösatte den nya civil-militära regeringen under president U Thein Sein en politisk reform som har lett till ett delvis återinförande av yttrandefrihet, större utrymme för civilt samhällsarbete och möjlighet att yttra kritik mot regeringen och statsförvaltningen. Men än återstår mycket att göra.

Om Myanmar

Sedan landet blev självständigt 1948, har en rad militärjuntor suttit vid makten. Efter många år av vanvård, isolering, brist på utländska investeringar och etniska konflikter är i dag var fjärde burmes fångad i fattigdom utan tillgång till grundläggande hälso- och utbildningstjänster.

Mer än 500 000 människor i Myanmar är internflyktingar eller lever i exil utanför landet. Outlösta minor och ammunition hämmar utvecklingen av stora områden, framför allt vid gränsen mot Thailand.

Genom valen 2010 och 2012 fick NLD (Nationella förbundet för demokrati) med oppositionsledaren Aung San Suu Kyi politiskt inflytande. Samtidigt sjösatte den nya civil-militära regeringen under president U Thein Sein en politisk reform som har lett till ett delvis återinförande av yttrandefrihet, större utrymme för civilt samhällsarbete och möjlighet att yttra kritik mot regeringen och statsförvaltningen. Men än återstår mycket att göra.

Vill du lära dig mer?

DanChurchAid (Folkekirkens Nødhjælp) leder ”Stöd en by”-projektet.

Du kan läsa mer om organisationen och projektet på deras webbplats: https://www.danchurchaid.org/