Skolor i Kambodja

Orifarm har bidragit till att starta sju skolor i Kambodjas lantliga provinser genom sitt program för skolor på landsbygden.

Den första skolan, ”Den lilla sjöjungfrun”, färdigställdes i oktober 2006 och därefter har ytterligare 6 skolor byggts med finansiellt stöd från Orifarm under namnet ”Hans Christian Andersen skolor”.

Om projektet

Grunden för skolans fond utgörs av de två ideella organisationerna: ”American Assistance for Cambodia” och ”Japan Relief for Cambodia” som samlar in pengar från privatpersoner i USA och Japan, där projektets skapare Bernard Krisher är bosatt.

Den asiatiska utvecklingsbanken bidrar med USD 12 000 när privata donatorer bidrar med USD 15 800. Med detta belopp kan de bygga en ny skola, köpa undervisningsresurser och resa solpaneler som alstrar tillräcklig energi för en dator så att eleven får tillgång till internet. De behöver även anställa lärare i engelska och investera i informationsteknologi.

När skolan har etablerats, kommer den att drivas som en reguljär cambodjansk statlig skola under Kambodjas utbildningsministerium.

Kambodja

Kambodja lider alltjämt från åren under röda khmerernas regim 1974-1979. Mer än 2 miljoner av de 8 miljoner invånarna dog som konsekvens av den totala tvångsförflyttningen av stadsbor till landet, avrättningar eller familjesplittring. Även sjukdomar och svält gjorde förintelsen total.

Den utbildade eliten utplånades fullständigt, och i dag kämpar landet fortfarande för att fylla sitt utbildningsvakuum. Mer än 65 % av befolkningen är analfabeter – 78 % av alla kvinnor. Mer än 40 % av befolkningen är yngre än 14 år (ca 6 miljoner).

Detta medför ett hårt tryck på regeringen att säkerställa skolundervisning, då nästan samtliga landets intellektuella, utbildade, konstnärer och lärare förintades under Pol Pots fyra år. Effekten av denna tillintetgörelse är en total brist på utbildningstradition – med andra ord; de måste starta om från början igen.

I dag finns mer än 3 000 byar i Kambodja som saknar skola, där barn inte får någon undervisning eller tvingas sitta på öppna fält utan något skydd mot solsken eller regn.

Att stödja programmet för skolor på landsbygden och Kambodjas framtida utveckling har därför utgjort en viktig insats för Orifarm.

Vill du lära dig mer?

Om du är intresserad och önskar mer information om projektet, besök gärna Kambodja skolors hemsida.