Zaměstnání a kariéra

Společnost Orifarm je úspěšným mezinárodním pracovištěm s vysokými ambicemi a pevnými hodnotami. Důležitým přínosem pro náš úspěch je naše zvědavost a naše vůle vyzkoušet si nové věci – to je hnací motor, který nadále posouvá naše podnikání kupředu.

Ve společnosti Orifarm věříme tomu, že úspěch závisí na lidech. Naše zaměstnance považujeme za nejdůležitější zdroj pro úspěch společnosti. Proto se snažíme o vytvoření motivujícího pracovního prostředí, které dokáže přilákat, vést a zachovat si ty správné osoby.

Celá skupina Orifarm group zaměstnává téměř 1 000 osob a trvale se snažíme hledat nové spolupracovníky, kteří nás podpoří v růstu. Pokud hledáte profesní příležitost u společnosti Orifarm, můžete se podívat na volné pozice, které nabízíme.

Zaměstnání u společnosti Orifarm

Jako zaměstnanec společnosti Orifarm jste nejenom součástí dynamické, mezinárodní a rostoucí organizace. Jste rovněž součástí společnosti, které na vás záleží.

Domníváme se, že vysoká motivace je klíčem k zajištění budoucího rozvoje naší společnosti a k dosažení naší vize. Proto je pro nás důležité, aby šly v ruku ruce osobní ambice a společné cíle. Klademe velký důraz na váš odborný i osobnostní rozvoj a na to, abychom vám dali příležitost projevit všechny vaše dovednosti.

Snažíme se o vytvoření příjemného pracovního prostředí pro všechny a pobízíme k vytvoření otevřené a čestné kultury, ve které představují zpětná vazba a dialog klíčové prvky pro každodenní práci. Rovněž nabízíme společenské aktivity pro vás i vaši rodinu.

Volná pracovní místa

Chtěli byste se stát naším novým spolupracovníkem? Níže naleznete aktuální seznam volných pozic. Pokud nenaleznete volnou pozici, která by odpovídala vašim dovednostem a zájmům, můžete nám zaslat žádost o pracovní pozici, která zatím nebyla nabídnuta, a svůj životopis. Rovněž můžete průběžně sledovat naše strhující pracovní příležitosti, pokud se přihlásíte k našemu zprostředkovateli pracovních příležitostí.